About Us

บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด ( OPENSERVE .CO.,LTD )

 
          Openserve เราคือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อดิจิทัลด้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ eBook และ วีดีโอ  และเป็นผู้พัฒนาระบบโปรแกรมบริหารการจัดการสื่อดิจิทัลออนไลน์ OKMS และโปรแกรม I Love Library ซึ่งใช้สำหรับสร้าง eBook และ eCatalog  ที่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551 ประเภท  Education  และ TICTA  ปี พ.ศ. 2552  ซึ่งมีผู้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วมากกว่า 500,000 ครั้ง (เป็นโปรแกรมสร้าง eBook ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย) และเป็นโปรแกรมสร้าง eBook โปรแกรมแรกของคนไทยอีกด้วย  รวมทั้งระบบบริการห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์ สำหรับใช้งานขององค์กร
          นอกจากนี้แล้วบริษัทมีให้บริการเช่าห้อง สตูดิโอ พร้อมอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย พร้อมทีมงานคุณภาพ  และรับผลิตสื่อ eBook และวีดีโอให้ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
          ก้าวสู่บริษัทชั้นนำในอาเชียนด้านธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
พันธกิจ (Mission)
         มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ โดยจะคิดค้นพัฒนาระบบการจัดการสื่อให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลิตสื่อความรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการออกแบบที่สวยงานใช้งานง่าย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล
 
นโยบาย (Policy)
          การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านการศึกษา ทั้งในส่วนของระบบเพื่อการให้บริการตลอดจนการสร้างและจำหน่ายสื่อที่มีคุณภาพเป็นหลักออกสู่สังคม โดยหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจหรือสนับสนุนสื่อที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทที่ต้องการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ โดยตระหนักถึงความสำคัญที่ประชาชนควรจะต้องได้รับการบริโภคสื่อที่มีคุณภาพ อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป
 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
          ก่อตั้งขึ้นในปี 2549  ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้านกิจการซอฟต์แวร์ของสำนักส่งเสริมการลงทุน ( BOI) ธุรกิจของบริษัทคือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อดิจิทัลด้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบที่เป็น eBook และ VDO และยังเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมระบบในการจัดการและให้บริการสื่อดิจิทัลออนไลน์ ซึ่งช่วยทำให้ผู้ใช้งานมีความคล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน  โดยบริษัทได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมและผลิตสื่อดิจิทัลออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2551
          ในการด้านการผลิตสื่อออนไลน์  บริษัทได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทยกว่า 70 แห่งในการนำเอาเนื้อหาของหนังสือมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิคส์หรือที่เรียกกันว่า eBook และได้มีการร่วมมือกับติวเตอร์และผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละวิชาในการจัดทำสื่อวีดีโอ เพื่อการให้บริการเรียนผ่านทางออนไลน์ โดยบริษัทได้มีการลงทุนจัดทำห้องสตูดิโอและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้สื่อที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
          และในระบบโปรแกรมการจัดการสื่อดิจิทัลออนไลน์ ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าไปกว่าเนื้อหา เนื่องจากระบบที่ดี จะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและผู้ดูแลระบบเกิดความสะดวกในการบริหารงาน โดยในส่วนนี้ บริษัทได้มีทีมงานของบริษัทในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาทั้งหมด และได้ออกแบบให้ครอบคลุมการทำงาน และสื่อออนไลน์ทุกประเทศ  รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้รองรับทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตได้จนทำให้ ได้วางใจให้บริษัทพัฒนาโปรแกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบ edu Market, edu Library ,wish Library บน Education Galaxy Store ของบริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด
          นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม I Love Library ที่ใช้สำหรับสร้าง eBook และ eCatalog ที่มีผู้ Download โปรแกรมสร้างและอ่าน eBook ไปใช้งานแล้วกว่า 500,000 ราย และโปรแกรมดังกล่าวยังได้รับรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551 โดดเด่นประเภท  Education  และ TICTA 
ปี พ.ศ. 2552  ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วมากกว่า 500,000 ครั้ง
(เป็นโปรแกรมสร้าง eBook ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย)
          ปัจจุบันบริษัทได้ติดตั้งระบบให้กับลูกค้ามากกว่า 200 ราย และมีผลงานที่ติดตั้งให้กับลูกค้าในต่างประเทศจำนวน 4 แห่ง  คือ
 
ประเทศแคนาดา
 • ห้องสมุดออนแทรีโอ

ประเทศมาเลเซีย

 • Malaysia News Agency Library Bernama
 • University Malaysia Terengganu
 • ห้องสมุดรัฐปีนัง

 


แผนของบริษัทในอนาคต

           บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจออกไปในกลุ่มประเทศอาเซียน  พร้อมทั้งวางเป้าหมายในการผลิตสื่อ eBook และ VDO ให้หลากลายมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้มีแผนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยได้มีการแต่งตั้งเซ็นสัญญาให้
1. บริษัท หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (Apple Wealth Securities Co.,Ltd) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
2. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด (Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd.)  เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
3. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ( Dharmniti Auditing Co.,Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (ได้รับอนุญาตจาก กลต.) เพื่อระดมทุนไปใช้ในการขยายกิจการของบริษัทตามแผนงานที่ได้วางไว้
 

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 
1. OKMS คือ ระบบโปรแกรมบริหารจัดการ และให้บริการสื่อความรู้ดิจิทัลออนไลน์ ทั้งที่เก็บอยู่ในรูปแบบ eBook และ VDO พร้อมทั้งโปรแกรมกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อทำการประเมินวัดผลความรู้ของผู้ใช้งาน
ประกอบไปด้วย 
 • ระบบ eBook Management คือ ระบบบริหารจัดการและให้บริการสื่อ eBook  โดยองค์กรสามารถสร้าง eBook เข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการแก่พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้ โดย eBook ที่สร้างขึ้นจะรองรับการอ่านบนระบบปฏิบัติการ Windows, iOS และ Android  รวมทั้ง eBook ที่สั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ พร้อมทั้งระบบการยืม-คืน สื่อดิจิทัล  พร้อมทั้งการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ  และยังมีระบบ eBook Store สำหรับองค์กรที่ต้องการผลิต eBook เพื่อจำหน่ายด้วย
 • ระบบ eStream Management คือ ระบบบริหารจัดการและให้บริการสื่อ VDO ทั้งในรูปแบบ Video On Demand และช่องสัญญาณหรือผังรายการผ่านช่องสัญญาณได้ โดยสามารถนำเข้า VDO ต่างๆเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการกับผู้ชมได้  ประกอบไปด้วยการทำงาน 3 ส่วนคือ
  - ระบบการจัดการผังรายการ
  - ระบบ Video On Demand
  - ระบบการถ่ายทอดสด
 • ระบบ eValutate Management คือ ระบบที่ใช้สำหรับประเมินวัดผลความรู้ของผู้ใช้งานที่ได้ทำการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ที่วางไว้ โดยผู้สร้างเป้าหมายสามารถกำหนดสื่อ eBook หรือ VDO ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเป้าหมายนั้น โดยระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อสอบ ผลการสอบประเมิน ประวัติในการใช้สื่อ ตามกลุ่มเป้าหมาย พร้อมออกรายงานสรุปผลรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาเก็บวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งระบบประกอบไปด้วยการทำงาน 3 ส่วน คือ
  - ระบบคลังข้อสอบ
  - ระบบทดสอบ
  - ระบบประเมินผล

2. VLMS คือ ระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์สำหรับองค์กรผ่าน "เครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง" โดยองค์กรสามารนำสื่อที่ซื้อหรือสร้างขึ้น ทั้งในรูปแบบ eBook หรือ VDO มาติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก
ระบบประกอบด้วย

 

 • ระบบการให้บริการข้อมูลสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์
 • ระบบการสร้าง และสั่งซื้อ  eBook และ วีดีโอ
 • ระบบยืม-คืน
 • ระบบการจัดการสมาชิก
 • ระบบการเปิดอ่าน/ดู  สื่อ eBook และ วีดีโอออนไลน์
 • รายงานการวิเคราะห์

3. I Love Library คือ โปรแกรมสร้างและเปิดอ่าน  eBook และ eCatalog ที่ออกแบบให้สร้างง่าย มีความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ศึกษาด้วยตัวเอง ก็สามารถสร้างได้  และเมื่อสร้างเสร็จแล้วยังสามารถนำอ่านได้บนหลาย Platform เช่น Windows , iOS และ Android

          โปรแกรม I Love Library ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้าง eBook และ eCatalog ตัวแรกของประเทศไทย และเป็นผลงานของบริษัทที่ได้รับรางวัลรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551 โดดเด่นประเภท  Education  และ TICTA  ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วมากกว่า 500,000 ครั้ง  (เป็นโปรแกรมสร้าง eBook ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย)

รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4

รางวัลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 (TICTA)

 

4. DDeBook เป็นเว็บไซต์จำหน่ายหนังสือ eBook  ที่ให้บริการกับบุคคลทั่วไป     

5. DDeClass เป็นเว็บไซต์ที่ให้การอบรมความรู้บนออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต


เข้าร่วมกิจกรรมภายในประเทศ

 • Thailand Entertainment Expo 2008
 • TMI 2008 Thai Medical Informatics Association Annual Conference
 • Thailand Software Fair 2009
 • Comworld Thailand 2010 สยามพารากอน
 • Educa อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี 2012 - 2013


บรรยากาศบริษัทฯ